AVÍS LEGAL

Informació general

En compliment del que disposa l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de Juliol, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico ("LSSICE"), posem a la vostra disposició la "informació general", que compren les dades d'identificació de l'entitat titular d'aquest lloc web.

Titular:
DO original (Associació cultural per promoure la cultura del vi)
c/. Joaquim Costa, 24 Local
08001 Barcelona
E-mail: dooriginal@dooriginal.org
N.I.F: G64990773

• Els continguts d'aquest lloc web (www.dooriginal.org), tant textos, imatges, disseny gràfic, codi font, logos, marques, etc., són titularitat exclusiva de DO original i estan amparats per la normativa reguladora de la Propietat Intelectual i Industrial, quedant per tant prohibida la reproducció, modificació, distribució o manipulació dels mateixos.

• Respecte a les referències a tercers que puguin aparèixer al lloc web, DO original reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intelectual i industrial, no implicant la sola menció o aparició a la web, l'existència de drets sobre els mateixos.

• Tot enllaç de tercers a aquesta web ho haura de ser a la seva plana principal o d'entrada.

• DO original es reserva el dret d'actualitzar, modificar, o eliminar informació continguda a la web, així com la seva configuració, prestacions o condicions generals, en qualsevol moment i sense necessitat d'avís previ.

• L'associació no garanteix l'inexistència d'interrupcions o errors en l'accés a la web, ni assumirà cap responsabilitat per problemes tècnics o falles que es produeixin durant la connexió a internet.

• Tampoc garanteix l'absència de virus ni d'altres elements que puguin produir alteracions en el vostre sistema informàtic (software i hardware) o en els documents electrònics i arxius enmagatzemants en el vostre sistema informàtic, de manera que s'exclou qualsevol responsabilitat per danys i perjuicis que es puguin produir en el sistema informàtic, documents eletrònics o arxius dels usuaris.

DO original es reserva el dret d'emprendre les accions legals que corresponguin contra qui incumpleixi les prohibicions següents:

Queda expressament prohibit:

1. Emprar qualsevol del continguts o serveis amb finalitats o efectes il·licits, prohibits en el present Avis Legal, lesius per als drets o interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar,deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis, equips informàtics o documents i arxius i tota classe de continguts enmagatzemats en qualsevol equip informàtic de DO original o dels usuaris d'aquesta web.

2. Emprar continguts i serveis que es trobin protegits per qualsevol dret de propietat intelectual o industrial pertanyents a l'entitat o a tercers, sense que l'Usuari hagi obtingut expressament l'autorització necessària dels seus titulars, per dur a terme l'ús que es preten.

3. Reproduir, copiar, distribuir, comunicar, transformar o modificar els continguts, a menys que es compti amb l'autorització de DO original.

4. Incorporar virus o altres elements físics o electrònics que puguin danyar o impedir el normal funcionamient de la xarxa, del sistema o d'equips informàtics (hardware i software) de DOoriginal o de tercers o que puguin alterar els documentos electrònics i arxius enmagatemats en els esmentats equips.

5. La obtenció o fins i tot l'intent d'obtenció dels continguts emprant o mitjants o procediments diferents dels que s'hagin posat a la vostra disposició a aquest efecte, en general, dels que es fan servir habitualment a internet, sempre que no impliquin risc de dany o inutilització de la web, dels Serveis o dels continguts.

Responsabilitat

Aquesta Web està destinada al seu ús per membres de l'associació i altres persones interessades en la cultura del vi. Les opinions i valoracions reflexades a aquesta Web com a resultat de la participació dels seus membres no representen opinions de DO original, essent unicament reponsabilitat dels seus autors. Els preus de vi indicats són sempre orientatius i no impliquen cap compromis per part de DO original que garanteixi la disponibilitat de tals vins o que tals preu siguin realment aplicables. DO original no serà responsable dels danys i perjuicis que directament o indirecta es puguin derivar de l'ús de la informació recullida en aquesta Web.

DO original tampoc garanteix que la informació continguda en aquesta Web o els seus enllaços, sigui apropiada o completa en cada moment, suggerint sempre la confirmació de la mateixa en les seves fonts originals.

DO original exclou, en tota l'extensió permesa a l'ordenamient juridic, qualsevol responsabilitat pels danys i prejuicis de qualsevol indole, que es pugui derivar de la transmissió, difussió, enmagatzemament, posta a disposicíó, recepció, obtenció o accés als continguts.

Privacitat i protecció de dades

Igualment, us informem, que totes les dades rebudes a través d'aquesta web, mitjançant correu electrònic o en poder de l'associació, seran tractades amb estricta confidencialitat d'acord amb la Política de Privacitat i de Seguretat de l'Associació, així com la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de dicembre, de Protecció de Dadades de caràcter personal.

DO original informa que disposa d'un arxiu automatitzat amb dades de caràcter personal, així com d'un arxiu documental. La finalitat de la seva creació, existència i manteniment és el tractament necessari de les dades per donar acompliment als fins licits de l'associació. Els destinataris de la informació són les persones adscrites, inscrites, titulars i col·laboradors de l'associació, així com els estaments oficials que per llei així ho exigeixin. Per la pertanyença a l'associació, el soci de DO original, consinteix al tractament automatitzat i documental de les dades incloses en els sistemes anteriorment esmentats. Els dades enmagatzemades són les estrictament necessaries per a la correcta identificació del soci, així com per dur a terme les tasques d'administració i prestació de serveis de DO original. Igualment us informem de que podeu a exercitar els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació en l'àmbit reconegut per la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de decembre. Per exercitar tals dret, i per qualsevol aclaració, podeu dirigir-vos per correu a DO original, Joaquim Costa 24. Local, E-08001 Barcelona.

Publicitat
Terrer d'en Tassis Mas del Botó DO Conca de Barberà